בנקים

PB Digital לעולם הבנקאות

בעולם המודרני, ללקוחות הבנק  יש גישה קלה ומהירה למידע רב של נתונים אודות הבנק שלהם כמו גם בנקים מתחרים. כל לקוח יכול בקלות רבה למצוא מהי הריבית הנמוכה מבין כל הבנקים ועל-פי מידע זה לנתב את החלטתו. אבל הלקוח שלך מעוניין ביותר – הוא מעונייןבתגובה מהירה ושקיפות מלאה שלך מולו. אם הלקוח נותן את האמון בניהול הכספים שלו בבנק שלך , אתה חייב להבטיח ולשמר אסטרטגיה של תקשורת ערוצית שפונה ישירות אליו.


התועלות למגזר העסקי

יישום של תהליכים עסקיים מורכבים על גבי פתרון מרכזי אחד מקנה לבנק את היתרונות הבאים:

  1. יצירת תשתית רוחבית עבור כלל מערכות הבנק עבור טיפול בממסכים העסקיים הן בתצורה של Online והן בצורה של אצווה
  2. שמירת וסיוע באכיפה של סטנדרט עיצובי אחיד המבוסס על תבניות בסיס
  3. קיצור משמעותי של הזמן הנדרש להגדרת המסמכים העסקיים
  4. התייעלות בהתאמה לערוצי ההפצה השונים

הפתרון

פתרון ה- PB Digital Customer Communication Management נוקט בעמדה של שימור התשתית הקיימת ובניית הפתרון המרכזי תוך גישה מהירה לכל מערכות הליבה של הבנק ללא תלות בתשתית. רכיב PB Digital Interface Compositor  מאפשר אינטגרציה מהירה למערכות הבנק והבאת הנתונים.

בנוסף רכיב PB Digital DesignerPro יאפשר בניה של תבנית בסיס אחת שתוכל לשמר את אחידות המסמך עבור כלל מערך ההפצה בשילוב ניהול גרסאות והיסטוריית התבנית עבור עבודה מקבילית של מס' מחלקות עסקיות.

האתגר העסקי

הלקוח שלך קובע היום את צורת ההתקשרות – איך, מתי , איפה ועל איזה ערוץ הפצה להתבסס. כל זה יכול במהירות להשתנות אם מחר לדוגמא הלקוח ירכוש מכשיר חדש ויבקש ממך לתקשר עמו באמצעות ערוץ הפצה חדש. בנקודת מבט זו, הכרחי שהבנק ייתמוך בתצורה קונסיסטנטית בנראות המסמך העסקי ללא תלות בפורמט שלו או בערוץ ההפצה שלו.

יתרה מזאת, הלקוחות היום משתמשים במס' רב של ערוצים עבור טרנזקציה בנקאית אחת. לדוגמא צפייה בדוח החודשי שלי הן בשולחן העבודה הפרטי שלי על גבי הפורטל האינטרנטי או קבלה של הדוח במייל אלי לתיבת דואר. כאשר הלקוח שלך עובר במהירות מערוץ הפצה אחד למשנהו חווית רב ערוציות חייבת להישמר ותיתן לך יתרון עסקי רב.

יחד עם זאת, שכיח שבסביבה הטכנולוגית של הבנק קיימות מס' רב תשתיות עבורן יש לתת מענה בין אם מערכות פתוחות , מערכות ה- Legacy או הסביבה החלונאית. תצורה של סביבה לא אוחדה מקשה על ניהול מערך המסמכים ועל אחדות העיצוב שלהם. מורכבות זו גורמת לבנק לפתח מס' רב של ממשקים ותהליכי עבודה מסובכים כדי לנהל מעבר נתונים תקין.


להתנסות חינם ב PB Digital - המערכת המובילה בישראל לניהול תקשורת עם לקוחות

ויצירת מסמכים דיגיטליים חכמים